facteur de qualité

facteur de qualité
kokybės faktorius statusas T sritis fizika apibrėžtis Dydis, vartojamas skirtingų jonizuojančiosios spinduliuotės rūšių poveikiui biologiniams audiniams įvertinti. Jis priklauso nuo ilginio energijos perdavos koeficiento, parodančio, kiek energijos jonizuojančiosios spinduliuotės kvantas praranda vienetinio ilgio kelyje judėdamas terpe ir ją jonizuodamas. Nors kokybės faktorius gana tiksliai apibūdina įvairių jonizuojančiosios spinduliuotės rūšių sąveiką su biologiniu audiniu, lygiavertei dozei nustatyti vartojamas svorinis spinduliuotės daugiklis. Todėl kokybės faktorius yra vartojamas tik tais atvejais, kai svorinis spinduliuotės daugiklis nežinomas. atitikmenys: angl. quality factor vok. Qualitätsfaktor, m rus. множитель качества, m; фактор качества, m pranc. facteur de qualité, m šaltinis Jonizuojančiosios spinduliuotės ir radiacinės saugos terminų žodynas : 336 terminai lietuvių k., anglų k., prancūzų k., vokiečių k., rusų k. / Vytautas Valiukėnas, Eglė Makariūnienė, Gendrutis Morkūnas ; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Radiacinės saugos centras. – Vilnius : Bendros įm. UAB "Litimo" l-kla, 1999

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Facteur de qualité — ● Facteur de qualité synonyme de facteur de surtension …   Encyclopédie Universelle

  • Facteur de qualité — Le facteur de qualité (ou facteur Q) d un système est une mesure du taux d amortissement d un oscillateur. Q peut être défini comme le rapport de la fréquence propre ν0 à la largeur Δν de la bande passante de la résonance du système :… …   Wikipédia en Français

  • facteur de qualité — kokybės faktorius statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. Q factor; quality factor vok. Gütefaktor, m; Gütezahl, f; Qualitätsfaktor, m rus. добротность, f; фактор качества, m pranc. facteur de qualité, m; facteur Q, m; Q facteur, m …   Fizikos terminų žodynas

  • facteur de qualité — kokybės faktorius statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Nespinduliuojančiųjų sistemų, jei Z = R + jX, tai kokybės faktorius Q = |X|/R; čia R – aktyvioji (kintamosios srovės) varža, X – reaktyvioji varža. atitikmenys: angl. Q …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • facteur de qualité — kokybės faktorius statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Apibrėžtį žr. priede. priedas( ai) Grafinis formatas atitikmenys: angl. quality factor vok. Qualitätsfaktor, m rus. фактор качества, m pranc. facteur de qualité, m… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • facteur de qualité à pleine charge — apkrautojo kontūro kokybės faktorius statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. loaded Q factor vok. belasteter Gütewert, m; Gesamtgüte, f; Gütefaktor bei Belastung, m rus. добротность нагруженного контура, f; нагруженная добротность,… …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • facteur de qualité à vide de circuit — neapkrautojo kontūro kokybės faktorius statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. unloaded contour quality factor vok. Leerlaufgüte, f; unbelasteter Gütefaktor, m rus. добротность ненагруженного контура, f pranc. facteur de qualité à… …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • facteur de qualité de mesureur — matuoklio kokybės faktorius statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. quality factor of measuring instrument vok. Meßgerätgüte, f rus. добротность измерительного прибора, f pranc. facteur de qualité de mesureur, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • facteur de qualité extérieur — išorinė kokybė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. external quality; external quality factor vok. äußere Kreisgüte, f rus. внешняя добротность, f pranc. facteur de qualité extérieur, m …   Fizikos terminų žodynas

  • dispositif à facteur de qualité modulé — moduliuotosios kokybės įtaisas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. Q switched unit vok. gütefaktormodulierte Einrichtung, f rus. устройство с модулированной добротностью, n pranc. dispositif à facteur de qualité modulé, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”